Presentation
Facköversättning
Språkkombinationer
Tolkning
Översättning av Multimedia (Lokalisering)
Litterär och Artistisk Översättning
Lingvistisk Rådgivning
Administrativa Tjänster
Medling, Förlikning och Skiljedom
Juridisk och Paralegal Rådgivning
Officiella Dokument och Äkthetsbevis
Kontakta oss

Juridisk och Paralegal Rådgivning

Hof Legal erbjuder billig och enkel juridisk rådgivning, via Internet, telefonkonferens eller videokonferens, inom internationell och utländsk rätt, svensk rätt och EU-rätt.

Inom målspråkens rättsområden erbjuds särskild kontraktsanalys, ekonomisk och processrättslig riskanalys, import - och export rådgivning, skatterättslig analys och etableringsrätt i utlandet (filialer, tillstånd, visum för utländsk arbetskraft etc.).