Presentation
Facköversättning
Språkkombinationer
Tolkning
Översättning av Multimedia (Lokalisering)
Litterär och Artistisk Översättning
Lingvistisk Rådgivning
Administrativa Tjänster
Medling, Förlikning och Skiljedom
Juridisk och Paralegal Rådgivning
Officiella Dokument och Äkthetsbevis
Kontakta oss

Lingvistisk Rådgivning

  • Anställ en av våra konsulter för implementering av flerspråkiga verktyg, program, interna nätverk och databaser i ditt företag, eller
  • Boka in company kurser i teknisk juridisk, ekonomisk och kommersiell engelska.