Presentation
Facköversättning
Språk och priser
Tolkning och Guide
Betalningar
Tolkning Offshore och Radiotelefoni GMDSS
Lingvistisk Rådgivning - Kurser
Juridisk Rådgivning och Administrativa Tjänster
Turism - aktiviteter och boende
SABRINA-projektet välgörenhetsdonationer
Officiella Dokument och Äkthetsbevis
Kontakta oss

Juridisk Rådgivning

Hof Legal Ltd. kan representera företag och privatpersoner kommersiellt i Brasilien och inför domstol i Sverige. Juridisk rådgivning erbjuds inom civil- och familjerätten i Brasilien och i Sverige, samt inom EU-rätten och den Internationella Handelsrätten, Privat- och Processrätten. Skulle behov finnas att representeras inför domstol i Brasilien förmedlar vi uppdraget till välrenommerade advokater. Flerspråkig medling för privatpersoner och skiljedomsförfarande för företag kan erbjudas i Europa och i Sydamerika. I Brasilien kan även svenska, norska och danska officiella dokument översättas och tolkas inför domstol och offentliga institutioner via ett s.k. ad hoc förfarande. Motsvarande officiella Brasilianska och andra utländska dokument kan översättas och användas inför domstol och myndigheter i Sverige och Skandinavien där notarius publicus förfarandet oftast inte är nödvändigt.