Presentation
Facköversättning
Språk och priser
Tolkning och Guide
Betalningar
Tolkning Offshore och Radiotelefoni GMDSS
Lingvistisk Rådgivning - Kurser
Juridisk Rådgivning och Administrativa Tjänster
Turism - aktiviteter och boende
SABRINA-projektet välgörenhetsdonationer
Officiella Dokument och Äkthetsbevis
Kontakta oss

Facköversättning

Våra översättare tillhör inget anonymt nätverk av frilansare vilket tyvärr blivit något av en standard inom branschen på senare tid. Vi är stolta över att känna våra medarbetare personligen och att kunna borga för deras specifika kompetens, akademiska och professionella bakgrunder.

Hof Legal erbjuder facköversättningar och lingvistisk konsultverksamhet, med tyngdpunkten vid juridisk och kommersiell översättning, samt Social Vetenskap och Humaniora: Juridik, Ekonomi, Filosofi, Sociologi och Lingvistik. Särskild erfarenhet har vi av att översätta kontrakt, e-commerce, ekonomiska rapporter, juridiska dokument, läkarrapporter, marknadsföringsmaterial, patentkrav, farmaceutiska beskrivningar, texter från detaljhandeln och diverse tekniska områden etc.

Juridisk översättning, konsekutiv tolkning och förhandlingar i internationella affärsmässiga eller privaträttsliga relationer kräver en särskild kompetens och högkvalitativ traditionell rättsutredning som inte de moderna IT-baserade och automatiserade översättningssystemen kan erbjuda. Hof Legal har däremot ständigt uppdaterad kompetens inom EU-rätten, Civil och Common Law, Mercosur, Internationell Privat- och Processrätt, Folkrätten, Nationell Affärsrätt, Familjerätt och Processrätt i Skandinavien, England, USA, Brasilien, Portugal, Spanien och Italien.

I Brasilien kan svenska, norska och danska officiella dokument översättas och tolkas inför domstol och offentliga institutioner via ett s.k. ad hoc förfarande. Motsvarande officiella Brasilianska och andra utländska dokument kan översättas och användas inför domstol och myndigheter i Sverige och Skandinavien där notarius publicus förfarandet oftast inte är nödvändigt.

Till konkurrenskraftiga priser behandlas ditt eller ditt företags uppdrag inom korta tidsfrister utan att inkräkta på den kvalitetskontroll som är av särskild vikt vid juridisk översättning, rättsutredning och kontraktsanalys.