Presentation
Facköversättning
Språkkombinationer
Tolkning
Översättning av Multimedia (Lokalisering)
Litterär och Artistisk Översättning
Lingvistisk Rådgivning
Administrativa Tjänster
Medling, Förlikning och Skiljedom
Juridisk och Paralegal Rådgivning
Officiella Dokument och Äkthetsbevis
Kontakta oss

Litterär och Artistisk Översättning

  • Översättning av skönlitteratur.
  • Interpretativ översättning av musik, poesi, film, tv-program, serier, shower, populärkultur, och humor.
  • Transkulturell tolkning av poesi och låttexter som beror av en särskild rytm, versfot, rim eller versbyggnad.
  • Teknisk översättning inom Musikteori, Komposition, Litteraturkritisk text och analytiska verk eller facktidskrifter inom dessa områden.
  • Kurser i instrumentell engelska för musiker, dirigenter och kompositörer.