Presentation
Facköversättning
Språkkombinationer
Tolkning
Betalningar (välj valuta)
Litterär och Artistisk Översättning
Lingvistisk Rådgivning
Administrativa Tjänster
Medling, Förlikning och Skiljedom
Juridisk och Paralegal Rådgivning
Officiella Dokument och Äkthetsbevis
Kontakta oss

Officiella Dokument och Äkthetsbevis

Hof Legal kan översätta officiella dokument från svenska, norska och danska till portugisiska för användning ad hoc inför offentliga myndigheter i Brasilien, eftersom officiella översättare saknas inom dessa språk. Vi rekommenderar dock att det skandinaviska dokumentet förses med det brasilianska konsulatets stämpel i ursprungslandet, samt intyg från notarius publicus.

Officiella dokument ifrån Brasilien och andra länder kan översättas för användning vid offentliga förfaranden i Europa, såtillvida det inte krävs en särskild offentlig översättning vid respektive myndighet eller domstol. Vi rekommenderar även här att notarius publicus och konsulatet i ursprungslandet viserar dokumentet för att bekräfta originalhandlingens äkthet.

Hof Legal utfärdar ett enskilt äkthetsbevis som bekräftar översättningens relativa överensstämmelse med originalhandlingen på målspråket. Äkthetsbeviset saknar huruvida officiell status och beror av den utländska myndighetens fria bevisvärdering.